ภาพบรรยากาศ การอบรมขับขี่ปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน (Safety Riding Course) บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
วันอบรม
สถานที่