img

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2562  บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนของทางวิทยาลัย เพื่อให้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้