img

อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 152 คน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 152 คน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562