img

การอบรมขับขี่ปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน  บริษัท ซัมมิทแคปปิตอล  (Safety Riding Course) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้



ผู้ที่สนใจอบรม Safety Riding Course ติดต่อได้ที่ INBOX เพจ FACEBOOK Suzuki Riding School หรือเบอร์โทร 0-2533-1160-9 ต่อ 195, 165



วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.