img

การอบรม Big Bike Course หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) วันที่ 7 มีนาคม 2564

รายละเอียด

เพื่อเสริมทักษษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายและยังให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ผู้ที่สนใจอบรม ติดต่อได้ที่ INBOX เพจ FACEBOOK Suzuki Riding School หรือเบอร์โทร 0-2533-1160-9 ต่อ 195, 165 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.