บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องและปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่

หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
วันอบรม
สถานที่