img

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี