img

การอบรมหลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) ลูกค้า บริษัท ซูพราไบค์ มอเตอร์ จำกัด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

เพื่อเสริมทักษษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายและยังให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์