img

การอบรมขับขี่ปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน (Safety Riding Course) Furukawa Fitel (THAILAND) CO., LTD ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 

รายละเอียด

เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้ที่สนใจอบรม Safety Riding Course ติดต่อได้ที่ INBOX เพจ FACEBOOK Suzuki Riding School หรือเบอร์โทร 0-2533-1160-9 ต่อ 195, 165วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.