img

การอบรมขับขี่ปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน (Safety Riding Course) บริษัท ซัมมิทแคปปิตอลในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้ที่สนใจอบรม Safety Riding Course ติดต่อได้ที่INBOX เพจ FACEBOOK Suzuki Riding School หรือเบอร์โทร 0-2533-1160-9 ต่อ 195, 165วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.