img

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดปทุมธานี