img

อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562