img

การอบรมใบอนุญาตขับขี่ (License Course) ให้กับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ในวันที่ 2 -3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

รายละเอียด

เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเกิดความมั่นใจ ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้รับความสะดวกสบายในการขอใบอนุญาตขับขี่ผู้ที่สนใจอบรมทำใบอนุญาตขับขี่ ติดต่อได้ที่INBOX เพจ FACEBOOK Suzuki Riding Schoolหรือเบอร์โทร 0-2533-1160-9 ต่อ 195, 165